Hoofdsponsor

Complex geopend...
Sponsoren
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Wedstrijden
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Sportiviteit en respect 

Het begint bij jou!

 

Hockey is de mooiste sport die er is, dat willen we natuurlijk ook allemaal graag zo houden. Daarom gelden er regels op en om de velden. Ook omdat de KNHB en HVM merken dat met winst en verlies steeds vaker onsportief gedrag wordt getoond. We willen vooral laten zien dat iedereen zelf verantwoordelijk is om hockey leuk te houden, kortom: Het begint bij jou!


   Complexregels
1.  Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg vrij is om andere auto’s door te laten. De toegang tot het hek moet worden vrijgelaten i.v.m. calamiteiten.
2.  Fiets: zet de fiets in/bij het fietsenrek.
3.  Complex en clubhuis: gooi afval in de prullenbakken. Houd met elkaar het complex netjes.
4.  Honden: Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als je hond onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet.
5.  Roken en sport gaan niet samen. Roken is verboden in het clubhuis en op het veld.


   Veldregels (binnen en buiten de lijnen)
1.  Houd de veiligheid in de gaten voor de kleine broertjes en zusjes van hockeyende kinderen. Ook zij moeten achter het hek staan. Dit geldt zeker tijdens de wedstrijden van de jongste jeugd.
2.
Betreed de velden alleen met voor hockey geschikte kunstgrasschoenen. Het gebruik van schoenen met een versleten en/of glad profiel valt af te raden vanwege de geringe grip op de mat.
3.  Gebruik van kauwgom op het veld is niet toegestaan.
4.  Neem geen glaswerk of porselein mee naar het veld.
5. Laat geen lege verpakkingsmaterialen op het veld of in de dug-out slingeren. Gooi ze in de afvalbakken langs het veld.
6.
Neem na een training of wedstrijd alle eigen spullen mee uit de dug-out.
7.
Gebruik alleen een veld dat op dat moment niet in gebruik is voor trainingen of wedstrijden als je ‘even een balletje wilt overslaan’.

  Wedstrijdregels
1. Het officiële HVM-tenue is verplicht voor alle spelers vanaf de E-6-categorie tot de veteranen. Het is ook verkrijgbaar voor de jongste jeugd vanaf de F-categorie.
2.

Ieder HVM lid dient zijn/haar wedstrijd in het officiële HVM-tenue te spelen.

3. Het dragen van scheenbeschermers en een gebitsbeschermer is tijdens de wedstrijd verplicht.
4.

Hockey is een teamsport. Benadeel je team dus niet met egoïstisch of a-sociaal gedrag, zowel ten aanzien van je teamleden en de tegenpartij, als ten aanzien van je coach of trainer.

Sanctie: Asociaal of egoïstisch gedrag wordt betreffende speler tijdelijk uit de wedstrijd gehaald, of mag een hele wedstrijd niet meespelen.

N.B. Ook voor supporters die langs de lijn staan geldt: ondersteun de wedstrijd positief en laat uw enthousiasme niet omslaan in een vorm van agressie.

5.

Houd je aan de regels die de coach voor het team heeft opgesteld.

Bijvoorbeeld:

 • Op tijd voor de wedstrijd op de club aanwezig zijn.
 • Op tijd afzeggen voor de wedstrijd.

NB Een coach moet duidelijk op papier kenbaar maken welke regels binnen het team gelden en welke sancties er eventueel zijn. Sancties als gevolg van ernstige misdragingen worden in overleg met het bestuur en betrokken ouders opgelegd.

6. Bij de jeugdteams wordt van alle ouders verwacht dat zij beurtelings rijden en voor een versnapering en drinken zorgen.
7.  Ouders van jeugdspelers: als het handelen van uw kind mede wordt/kan worden bepaald door een medische of psychische achtergrond, raden wij u aan dit met de coach en/of trainer kort te sluiten. Hierdoor wordt onnodig onbegrip zoveel mogelijk voorkomen. Denk hierbij aan ADHD, epilepsie, astma, etc.
8.

Fluitverplichting: alle teams, vanaf tweede jaars C-jeugd tot en met de veteranen, van ‘1e’ teams tot en met laagste teams, jongens, meisjes, heren en dames, hebben de verplichting om wedstrijden van andere HVM-teams op de club te fluiten. Op de website staat wanneer welk team moet fluiten.

Sanctie: Als de aangewezen scheidsrechter(s) niet komt (komen) opdagen, mag deze een wedstrijd niet mee spelen.

NB Als je niet kunt fluiten, moet je zelf op tijd een vervanger regelen en de wedstrijdsecretaris informeren.

9.
Ondersteun de teams, de wedstrijd en de scheidsrechters op een positieve manier. Agressie roept immers alleen maar meer agressie op.
10.
Supporters kunnen de wedstrijd aanmoedigen langs het hek. Tijdens de wedstrijd mogen zij niet op het veld.
11.

Trainingsverwachting: van alle hoger spelende teams, zoals de seniorenteams (heren en dames) A en B-jeugd teams (jongens en meisjes) wordt verwacht dat zij zich inzetten voor het geven van training aan junioren- en miniteams. Op deze manier wordt ‘het kunnen bouwen aan prestaties’ op een brede wijze gedragen.

Alle andere HVM leden (vanaf tweede jaars C-jeugd tot en met de Veteranen, en ouders die hebben gehockeyd) die hun kennis, kunde en enthousiasme willen inzetten als trainer van een mini-, jeugd- of volwassenenteam, zijn ook van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij Technische Commissie.

12.
Ruim na de ‘derde’ helft de eet- en drinkrestanten van je team op.

 


  Trainingsregels

De trainers bij HVM zijn vrijwilligers die het leuk vinden om hun kennis op het gebied van hockey door te geven aan spelers. Ze geven de training in hun vrije tijd. Het is voor hen ook prettig dat ze bemerken dat een team het waardeert om training krijgen. Kom daarom in principe altijd naar de training.
1. Kom op tijd op de training.
2.
Bel je coach of je trainer van te voren op als je niet kunt komen trainen.
3. Tijdens de training is het dragen van sportkleding, van scheenbeschermers en een gebitsbeschermer verplicht.
4. Volg tijdens de training de instructies van de trainer op. Als je niet begrijpt waarom iets nodig is kun je dat altijd vragen; maar de trainer beslist welke oefeningen worden gedaan en de spelers volgen dit op.
5. Als je speciale hockeytechnische of –tactische wensen hebt om tijdens de training te oefenen, kun je dat altijd bespreken met je trainer.
6. Ouders zijn welkom om te kijken naar de training. Tijdens de training mogen zij niet op het veld. Ze kunnen toekijken vanaf de terrassen, niet langs het veld.
7. Ga niet op het veld als je eigen training nog niet is begonnen en als er nog wel een ander team aan het trainen is. Met je eigen ‘spelletje’ hinder je namelijk de training die nog bezig is.
8.

Als je tijdens de training niet goed meedoet, zogezegd deze negatief beïnvloed, gelden de volgende sancties:

 • Eerst een waarschuwing van de trainer.
 • Als je daarna nog niet goed meedoet krijg je een ‘gele kaart’ van de trainer. Dit betekent 10 minuten op de bank zitten.
 • Wanneer je ook daarna de training negatief blijft beïnvloeden door je gedrag, krijg je een ‘rode kaart’. Je blijft dan de rest van de training in de dug-out zitten. De trainer geeft je naam en rode kaart door aan de trainingscoördinator*. De trainingscoördinator geeft aan de coach en je ouders door dat de rode kaart is uitgedeeld. Op de rode kaart volgt een sanctie, bijvoorbeeld een corveebeurt op de club, het fluiten van een extra wedstrijd etc. De straf wordt door de elftalcommissie bepaald op basis van informatie van de trainer en van de betrokken speler.
 • Indien een lid wangedrag blijft vertonen, volgen er disciplinaire maatregelen. Deze worden opgelegd door het bestuur.

NB Trainers hebben niet letterlijk een gele of rode kaart bij zich. Zij delen deze uit in de vorm van een opmerking naar de betreffende speler en in de vorm van een notitie ten behoeve van de trainingscoördinator en de coach.

 

  Coachregels en richtlijnen
1. Maak aan het begin van het seizoen (schriftelijk) bekend wat de regels binnen het team zijn.
2.

Maak ook duidelijk welke tegenmaatregelen worden genomen als teamleden zich niet aan de teamregels houden. Sancties als gevolg van ernstige misdragingen worden in overleg met het bestuur en betrokken ouders opgelegd.

3. Stel een rij-, bar- en/of versnaperingen-drinken schema op waarin alle ouders evenredig ‘belast’ worden.
4. Maak in de teamregels duidelijk wat van de ouders wordt verwacht als zij langs de lijn staan. Dit om ongewenst ‘mee-coachen’ of het oproepen van agressie te voorkomen.
5.
Controleer ruim voor iedere wedstrijd of de in het wedstrijdschema genoteerde scheidsrechters aanwezig zijn. Geef afwezigheid van de ingeplande scheidsrechters na de wedstrijd door aan de wedstrijdsecretaris.
6. Indien van toepassing: attendeer de spelers van te voren op het moeten spelen in een wit shirt i.v.m. vergelijkbare kleuren kleding van de tegenstander bij een uitwedstrijd.
7. Maak voor de wedstrijd kennis met de coach van het bezoekende team.
8.
Mocht een wedstrijd als risicovol worden ingeschat, bijvoorbeeld gezien eerdere ervaringen met de tegenstander, houd de lijnen dan kort binnen het eigen team. Maak deze afspraak zo nodig ook met de coach van de tegenpartij.
9.
Bedank na de wedstrijd de scheidsrechters voor het fluiten en bedank de coach van de tegenpartij voor het spelen van de wedstrijd.
10.
Houd contact met de trainer van het team. Overleg wekelijks met hem/haar wat de wensen voor de komende training zijn en houd contact over hoe de spelers zich gedragen tijdens de training. Contact via e-mail of sms werkt doorgaans het beste.
11.
Maak de teamleden duidelijk dat ze verplicht zijn ieder keer naar de training te gaan.
12.
Ga uit van een positieve / opbouwende stimulans. Houd ook tijdens het coachen voor ogen dat het om het plezier in het hockeyspel gaat.
13.
Zorg ervoor dat het Digitaal Wedstrijd Formulier direct na de wedstrijd wordt ingevuld en ingediend.
 
  Shake Hands

Dit houdt het voor de teams, coaches en scheidsrechters het volgende in:

1. Voor de start van iedere wedstrijd schudden de aanvoerders, coaches en de scheidsrechter elkaar de hand om elkaar een sportieve wedstrijd te wensen
2. Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams en de scheidsrechters een line up en geven elkaar een hand bij de middenlijn
3. Na de wedstrijd geven alle spelers en scheidsrechters elkaar een hand om elkaar te bedanken of feliciteren
4. Na de wedstrijd drinken beide teams en de scheidsrechters een drankje met elkaar

Simpele acties die de ‘typische hockeycultuur’ behouden.
 

 

  Trainersregels en richtlijnen
1. Houd contact met de coach zodat je weet hoe de afgelopen wedstrijd van je te trainen team is verlopen en welk onderdeel extra aandacht nodig heeft. Sluit met de coach kort hoe het tijdens de training is gegaan. E-mailen/sms-en zijn handige hulpmiddelen.
2. Geef een positief voorbeeld: goede trainingskleding en sportieve/actieve houding (bijvoorbeeld geen handen in je broekzakken).
3. Spreek de spelers aan met hun voornaam.
4.

Geef tijdens de training duidelijke en heldere instructies en leg uit wat het nut is van de oefening. Vraag hulp aan de trainingscoördinator als dat nodig is.

5. Verdeel grote of drukke groepjes in kleinere groepjes. Zet de drukkere kinderen eventueel in als ‘leider’ van een groepje.
6. Stel eventueel met de groep groepsregels en eventuele sancties op. Pas de sancties consequent en direct na de overtreding toe.
7.

Als de training niet zo lekker loopt door ongewenst gedrag.

 • blijf kalm en spreek zo rustig mogelijk.
 • Neem een kind dat ongewenst gedrag veroorzaakt, apart en achterhaal waar het negatieve gedrag vandaan komt.
 • Benoem in de groep het gewenste en ongewenste gedrag.
 • Gebruik het systeem van figuurlijke strafkaarten (geel/rood) als dit nodig is (als een waarschuwing of door de groep opgestelde sanctie niet helpt). Dit hoeft geen feitelijke kaart te zijn. Met woorden aangeven is voldoende. Geef het kind dat eruit gestuurd wordt duidelijk aan wat de consequenties zijn.

 Sanctievolgorde

 • Geef betreffende speler(s) eerst een duidelijke waarschuwing.
 • Als het gedrag niet verbetert, geef je een ‘gele kaart’. Dit betekent 10 minuten op de bank zitten.
 • Als betreffend speler(s) daarna nog steeds de training negatief beïnvloedt/beïnvloeden, geef je een ‘rode kaart’. Dit betekent: op de bank zitten tot het einde van de training. Na de training meld je de rode kaart bij de trainingscoördinator. Hij geeft e.e.a. door aan de coach van het team. Naar aanleiding van de uitgedeelde rode kaart bepaalt de Tuchtcommissie welke sanctie volgt en heeft hierover contact met de ouders van het kind. Laat een kind echter nooit eerder alleen naar huis gaan. Dit i.v.m. een mogelijke verplichting voor het kind om met andere kinderen samen naar huis te gaan. Vraag zonodig advies aan de trainingscoördinator.
8.

Laat zien dat je de training serieus neemt. Ga tijdens het trainen dus geen privé-zaken doen zoals bellen/sms-en op je mobieltje, of ‘socializen’ met (langskomende) vrienden/vriendinnen.