Hoofdsponsor
Sponsoren
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Wedstrijden
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
meerssen_privacy 
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Hockey Vereniging Meerssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hockey Vereniging Meerssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hockey Vereniging Meerssen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de ledenadministratie.

Persoonsgegevens van leden of vrijwilligers worden door Hockey Vereniging Meerssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-    Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-    De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Vereniging Meerssen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel
-    Achternaam
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Geslacht
-    Geboortedatum
-    Bankgegevens
-    Indien van toepassing: vorige club, speelniveau, scheidsrechtersdiploma

Uw persoonsgegevens worden door Hockey Vereniging Meerssen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de ledenadministratie voor maximaal 7 jaar.