Hoofdsponsor

Complex geopend...
Sponsoren
Agenda
De agenda is leeg
Hele agenda
Wedstrijden
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Afmelden lidmaatschap 

Lidmaatschap opzeggen

 

Het lidmaatschap van HV Meerssen wordt aangegaan voor de duur van een verenigingsjaar (van 1 augustus t/m 31 juli). Deze periode loopt nagenoeg gelijk aan een competitiejaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Natuurlijk hopen we dat je veel plezier beleeft aan hockey en lid blijft van HVM. Als er toch een reden is om je lidmaatschap te beëindigen, dan dient opzegging te gebeuren vóór 1 juni van het lopende competitiejaar.

Net als vele andere hockeyclubs hanteren wij de uiterste datum van 1 juni, omdat vanaf die datum de teamindelingen voor het volgende seizoen worden gemaakt en doorgegeven aan de KNHB. Om een goede teamindeling mogelijk te maken moet vóór de uiterste datum duidelijk zijn welke spelers ingedeeld moeten worden voor het volgende seizoen. 

Spelers die het niet eens zijn met de teamindeling kunnen niet zonder financiële consequenties na 1 juni opzeggen. Ook bij een opzegging midden in het competitiejaar, dient aan de contributieverplichting voldaan te worden.

Je kunt je opzegging schriftelijk (onder opgave van reden) uitsluitend verzenden aan de ledenadministratie: [email protected]

Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je opzegging per email. Geen bevestiging betekent dat de afmelding niet ontvangen is. Ook een (mondelinge) afmelding bij je trainer/coach geldt niet als afmelding. 

Niet tijdig opzeggen

Indien het lidmaatschap niet tijdig bij de ledenadministratie is opgezegd, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd, ongeacht of je in dat seizoen nog aan wedstrijden of trainingen kunt of wilt deelnemen. Het lidmaatschap eindigt pas aan het eind van het volgende seizoen. Dit betekent dat je (kind) tot het einde van het volgende seizoen kan en mag deelnemen aan de trainingen en aan de competitie.


Restitutie van contributie:

Leden die gedurende het seizoen het lidmaatschap opzeggen, blijven contributieplichtig voor het gehele seizoen. HVM kent géén restitutieregeling.

Ondanks dat ontvangen wij regelmatig het verzoek om restitutie van contributie (bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden), omdat een lid het lidmaatschap wil beëindigen voor aanvang van de lentecompetitie. Omdat het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar, kunnen we hierop niet ingaan. Ook als vereniging gaan wij verplichtingen aan voor de duur van een verenigingsjaar, zoals bijvoorbeeld de contributie die per lid wordt afgedragen aan de KNHB.

Ook voor leden die hebben gekozen voor een gespreide betaling van de contributie geldt een volledige betaalverplichting. In geval van opzegging dienen alle termijnen te worden voldaan.

 

Dispensatie:

Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn ter beoordeling van het Bestuur. Verzoeken om dispensatie te verlenen voor het betalen van de contributie (maximaal een half jaar) dienen tijdig onder opgave van reden te worden ingediend bij [email protected].

 

Mogelijke redenen om de contributie (tijdelijk) op te schorten zijn bijvoorbeeld:

-ernstige medische redenen (blessures langer dan 3 maanden)

-zwangerschap

-Stage of studie in het buitenland

-op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

In de eerstvolgende bestuursvergadering neemt het bestuur een besluit. U ontvangt een reactie op uw verzoek per email.